WELKOM IN AALSMEER

Welkom in Aalsmeer! Wij wensen u een prettig verblijf in onze gemeente. Hopelijk kunt u uw weg vinden en goed gebruik maken van de recreatieve mogelijkheden die Aalsmeer biedt.

De mogelijkheden in Aalsmeer

De Westeinderplas heeft honderden – veelal particuliere- eilandjes. De gemeente Aalsmeer heeft in totaal 4 openbare eilanden in het Westeinderplassengebied die samen goed zijn voor ongeveer 100 aanlegplaatsen. De eilanden zijn: Starteiland, Kleine Poelakker, Heerlijkheid en de Akkers van Ravestein. Daarnaast is er nabij de Oosteinderpoel aan de Ringvaart, op ongeveer 2 kilometer vanaf de Bosrandbrug, het zogenaamde Recreatiesteunpunt van Stichting De Bovenlanden. Deze plek biedt plaats aan ongeveer 10 schepen. De openbare aanlegplaatsen zijn in eerste instantie bedoeld voor dagrecreatie.Toch kunt u gebruik maken van de aanlegplaatsen om in uw boot te overnachten. U mag maximaal 48 uur aan hetzelfde eiland aanleggen. Overigens geldt deze 48- uursregeling in het hele gebied van de West- en Oosteinderplassen.

‘Booschappensteigers’

Op een aantal plaatsen kent Aalsmeer een regeling om overdag maximaal 2 uur aan te leggen, de zogenoemde boodschappensteigers. Praamplein: U kunt vanaf de Ringvaart aanleggen aan het Praamplein, aan de achterzijde van winkelstraat Zijdstraat. Met een kleine boot kunt u ook vanaf de Kleine Poel door de Brandewijnsloot varen naar het Praamplein. Kolenhaven: Tevens is het mogelijk om in het centrum van Aalsmeer af te meren aan de Kolenhaven, achter WV Nieuwe Meer. U kunt hier water laden en stroom afnemen en tegen betaling van liggeld ook overnachten. Pontweg: In Aalsmeer-Oost kunt u vanaf de Ringvaart aanleggen aan de Pontweg. Tussen de Oosteinderweg en Pontweg nr. 5 geldt ook de 2-uursregeling.

Surfeiland Vrouwentroost

Dit terrein is te bereiken over het land en via het water Dit geldt ook voor zeilboten met een buitenboordmotor, zelfs als de motor uitstaat. Het Surfeiland is in 2009 helemaal opnieuw ingericht met nieuwe parkeerplaatsen, een groot zwemstrand met afzetting in het water en een speeltoestel. In 2010 is daar het restaurant Westeinder Paviljoen geopend.

Vuilwaterstations

Op dit moment zijn er zes plaatsen aan de Westeinderplassen waar u de mogelijkheid heeft om uw vuilwater af te voeren:

 • Jachthaven Stenhuis – Aalsmeer
 • Jachthaven Dragt – Aalsmeer
 • Jachthaven De Stormvogel – Aalsmeer
 • WV Aalsmeer – Aalsmeer
 • Jachthaven Kudelstaart – Kudelstaart
 • Kempers Watersport – Aalsmeer (bij Leimuiden)

Evenementen en activiteiten

In Aalsmeer worden met grote regelmaat evenementen en activiteiten georganiseerd. Een overzicht van alles wat Aalsmeer te bieden heeft aan activiteiten, arrangementen en routes kunt u vinden op www.beleefAalsmeer.nl.

Regels op en rond het water

Op en rond de West- en Oosteinderplassen zijn, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.) en overige wetgeving, enkele regels van toepassing. We vragen in dit schrijven uw aandacht voor een aantal zaken dat van belang is op en rond het water binnen de gemeente Aalsmeer.

Stoken van vuren

Het is verboden om kampvuren te stoken. Het is wel toegestaan om te barbecuen of een vuurkorf te gebruiken, mits de bodem niet wordt beschadigd en u gebruikte kolen of briketten niet in het water gooit of op het eiland achterlaat, maar alles meeneemt als afval!

Afval en voorwerpen

Er staan op de openbare eilanden geen vuilnisbakken. Voor de afvoer van uw afval kunt u eventueel gebruik maken van de vuilniscontainers in de Kolenhaven en op het Praamplein.

Meenemen van huisdieren

Aangelijnde huisdieren zijn welkom op de openbare eilanden, mits zij geen overlast veroorzaken voor andere recreanten. U dient hondenpoep direct zelf op te ruimen.

Kamperen

Op de eilanden mag niet worden gekampeerd. Dit geldt voor alle kampeermiddelen, dus ook voor zogenaamde opslagtenten; bivy’s, speeltenten e.d.

Groepskamperen

Groepskamperen is alleen toegestaan als hiervoor een ontheffing is verleend. U kunt een ontheffing schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders..

Natuur en oeverbescherming

Graag vragen we uw medewerking om de natuurlijke waarde van het gebied zo goed mogelijk in stand te houden. U kunt helpen door niet zelf takken te snoeien, geen planten en bloemen te plukken en geen kuilen te graven. Ziet u een beschadiging aan de oeverbescherming, bijvoorbeeld een losse plank op een steiger, geeft u dit dan door aan de servicelijn gemeente Aalsmeer, tel: 0297-387 575.

Snelvaren

De gemeente Aalsmeer beschikt over één van de langste snelvaarbanen van Nederland. Deze is echter alleen te gebruiken als u in het bezit bent van een snelvaarontheffing, die per jaar wordt uitgegeven door de gemeente Aalsmeer. Dagvergunningen voor de snelvaarbaan worden niet uitgegeven.

Snelheid recreatieschepen

 • Maximumsnelheid binnen 50 meter van de oevers is 6 km/u.
 • Maximumsnelheid buiten 50 meter van de oevers is 12 km/u.
 • Op de Ringvaart geldt een maximumsnelheid van 9 km/u.

Kinderen als bestuurders van een motorboot

 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet zelf sturen in een boot met motor.
 • Kinderen van 12 jaar tot en met 15 jaar mogen een (klein open) motorboot besturen met een maximale lengte van 7 meter, mits deze niet sneller kan varen dan 13 km per uur.
 • Jongeren van 16 tot 18 jaar mogen alleen in motorboten varen die niet sneller kunnen dan 20 km per uur. Alle bestuurders van vaartuigen die harder kunnen dan 20 km per uur vallen onder het begrip “snelle motorboot” en daarvoor heb je een kleinvaarbewijs nodig.

Geluidsoverlast

Radio’s of andere lawaaiproducerende instrumenten zijn niet toegestaan op de openbare eilanden.

Vissen in Aalsmeer

Aalsmeer is rijk aan viswater, denk aan de Westeinderplassen, Oosteinderplassen en alle sierwater. In principe is het toegestaan om te vissen, maar er gelden nogal wat regelingen en voorschriften; dit is landelijk geregeld. Om te vissen heb je een zogenaamde VISPAS nodig, zo ook in Aalsmeer. Er zijn in Nederland 3 verschillende passen: de VISpas, de kleine VISpas en de JeugdVISpas. Meer informatie vindt u op www.vispas.nl. De Westeinderplassen en het Zwanenmeer in Aalsmeer zijn niet genoemd in de Lijst van viswateren (lijsten op www.vispas.nl). Speciaal voor deze wateren geldt, dat u daar alleen mag vissen met een vispas van hengelsportvereniging Vislust te Aalsmeer (secretaris van HSV Vislust is de heer Pieterse, tel: 0297-322187). De hengelsportvereniging heeft haar eigen voorschriften voor het vissen in Aalsmeer.

Meer informatie

Wanneer u vragen heeft over zaken die hier behandeld zijn, kunt u uiteraard terecht bij de gemeente. Het gemeentehuis is open op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Tot 14.00 uur is er een vrije inloop, daarna (tot 17.00 uur) kunt u op afspraak terecht. De gemeente en ook de servicelijn, is telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op 0297-387 575. U kunt ook een e-mail sturen naar info@aalsmeer.nl

Algemene Voorwaarden Kempers Watersport

Klik op onderstaand icoon voor onze Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Kempers Watersport